De vele voordelen van voorlezen

In 2021 loopt de Voorleesweek van 20 tot 28 november. Tijdens de campagneweek roepen we iedereen op om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen. Want dat maakt écht een verschil!

voorleesweek

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Door voor te lezen, komen kinderen in contact met een ander soort woordenschat, aangezien de taal in boeken vaak anders is dan de taal die kinderen in het dagelijkse leven horen. Bovendien draagt voorlezen bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren immers dat letters en woorden een betekenis hebben, en krijgen zo meer inzicht in taalgebruik. En wat ook mooi meegenomen, en misschien verrassend is: peuters die elke dag minstens 15 minuten worden voorgelezen, scoren later op school zelfs beter in rekenen

Ook de emotionele ontwikkeling van een kind vaart wel bij voorlezen. Het voorleesmoment is een intiem moment tussen ouder en kind en dat bevordert de band tussen beiden. Het biedt een kind rust en veiligheid. Door in aanraking te komen met verschillende verhalen, leren kinderen zich bovendien inleven in andere situaties, wat goed is voor hun sociale ontwikkeling. Boeken geven kinderen inzicht in de – soms complexe – wereld om hen heen. Het is ook een goede manier om thema’s aan te halen die anders misschien niet zo snel besproken worden. Het voorlezen biedt dan vaak een opening voor boeiende gesprekjes. 

Daarnaast prikkelt het voorlezen ook de fantasie. Het moedigt de kinderen aan om beelden bij een verhaal te verzinnen, zich de personages voor te stellen en – wie weet – ook verder te fantaseren. 

Voorlezen – in welke taal dan ook - is een uitstekende manier om leesplezier door te geven aan een kind. Als een kind goede herinneringen aan voorleesmomenten koppelt, is de kans groter dat het ook later het plezier van lezen en voorlezen ontdekt. Bovendien ben je als voorlezer een rolmodel voor een kind: als ze zien dat jij van voorlezen en lezen geniet, is de kans groot dat ze dat enthousiasme overnemen. 

Voorlezen biedt vaak een opening voor gesprekjes over moeilijke gevoelens én het geeft een rustpuntje in een drukke dag. En ook voor ons als volwassenen is voorlezen goed, want lezen verlaagt het stressniveau met maar liefst 68 procent! Zelfs 6 minuten lezen kan je hartslag doen dalen en spierspanning verminderen.

Nog meer redenen nodig om voor te lezen?! Gebruik onze voorleesbingo! Lees elke dag een kwartiertje voor. Heb je voorgelezen, dan mag je kind het juiste vakje kleuren. Zijn alle 16 vakjes ingekleurd, dan zijn jullie leeshelden! 

De voorleesbingo vind je terug aan de balie van het vrijetijdshuis de Moer. 

Veel leesplezier!